19. červen 2024 07:12
Navigace
Domů
Pravidla JČHL
Rekordy JČHL
Pořadí
Fotoalbum
Galerie
Ke stažení
Kontaktujte nás
Diskuze
Odkazy

Rezervace pořadí
Tipovací soutěž JČHL
Předchozí ročníky
Webmaster
..:: Glaster ::..
E-mail
glaster@jchl.cz

..:: tkanicka ::..
E-mail
tkanicka.v@seznam.cz
 
Pravidla

Verze pro tisk

JIHOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA

25. ROČNÍK - ROK 2024


Změny jsou označeny červeně.

TERMÍNY SOUTĚŽÍ 2024


poř.č. datum den zač. místo soutěže okr. terče
1. 18.5. so 13:00 Ledenice ČB sklopné
2. 25.5. so 13:00 Chlum ČK sklopné
3. 26.5. ne 11:00 Třísov ČK nástřikové
4. 15.6. so 13:00 Třebín ČB sklopné
5. 22.6. so 13:00 Vlkovice ČB sklopné
6. 29.6. so 13:00 Srubec ČB sklopné
7. 6.7. so 13:00 Křenovice ČB sklopné
8. 27.7. so 13:00 Omlenice ČK nástřikové
9. 3.8. so 13:00 Kájov ČK nástřikové
10. 17.8. so 13:00 Soběnov ČK sklopné
11. 7.9. so 13:00 Lišov ČB sklopné
12. 8.9. ne 11:00 Malešice ČB nástřikové
13. 14.9. so 11:00 Mydlovary ČB sklopné

Verze termínů není konečná. Může dojít ke změně.

Pořadatelský poplatek je povinen uhradit každý pořadatel na předsezónní schůzi Rady ligy a pořadatelů.RADA


MATOUŠ Theodor SDH Lišov tel. 602 166 051
matous@koberce-strnad.cz
KOVÁČ Pavel SDH Krásetín tel. 721 009 564‬‬
paja.kovik@seznam.cz
MALÝ Milan SDH Srubec tel. 604 202 491
milan@menhir.cz
HRDLIČKA Miroslav SDH Kájov tel. 603 772 591
mirdahrdla@seznam.cz
HEJDA Pavel SDH Mydlovary tel. 728 674 377
pansali@seznam.cz
VOLFEL David SDH Strážkovice tel. 721 252 803
volfeld@seznam.cz
MINÁŘ Martin SDH Malešice tel. 777 640 189
Minar1@seznam.czNa každé kolo JČHL bude delegován 1 člen Rady jako tzv. Delegát soutěže, který bude dohlížet zejména na dodržování pravidel pro pořadatele, připravenost tratě a terčů a kontrolovat správnost přejímky materiálu na přípravné základně. Zároveň po konzultaci s hlavním rozhodčím povoluje opakování pokusu.KONTAKTY


rozhodčí – Karel Dvořák, tel. 721 948 295

- Martin Minář, tel. 777 640 189

- Pavel Hejda, tel. 728 674 377

- Časomíra SDH Mydlovary

- Maruška Václav (rozhodčí disciplíny) tel. 724 145 324

- Bohuslav Pindryč st. (startér) tel. 724 268 962

- Bohuslav Pindryč ml. (časoměřič) tel. 721 276 423


VÝJIMKY Z PRAVIDEL POŽÁRNÍHO SPORTU PRO POŘÁDÁNÍ JIHOČESKÉ HASIČSKÉ LIGY
1. ÚČAST1.1.   Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR vždy na základě jednotné přihlášky pro JČHL k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za dodržení pravidla 2.1. bude rezervace startovního pořadí pro jednotlivé soutěže probíhat elektronicky v příslušné sekci na www.jchl.cz., kde budou upřesněny podmínky. Toto ustanovení se týká všech soutěží seriálu. Družstva, která se v celoročním hodnocení loňského ročníku umístila na předních příčkách (1. - 10. místo muži a 1. - 7. místo ženy) mají právo pevného výběru startovní příčky po celý ročník před ostatními v rezervaci. Pořadatel daného kola (soutěže) má přednostní právo umístění svého družstva před ostatní do internetové rezervace, ovšem mimo pevné příčky předních družstev.


2. ROZSAH SOUTĚŽE


2.1.   Do soutěže budou připuštěna družstva, která se prezentují nejpozději do zahájení soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže. Ve výjimečných případech (např. porucha vozu na cestě na soutěž a pod.) může být udělena výjimka a to pouze Radou JČHL. Každé soutěžní družstvo uhradí startovné při prezentaci ve výši určené pořadatelem.
Výše startovného může činit maximálně 350,- Kč.

2.2.   Začátky soutěží jsou stanoveny Radou JČHL a to v sobotu na 13:00h a v neděli na 11:00h. Toto ustanovení se netýká sobotní finálové soutěže, která bude zahájena v 11:00h.


3. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU


3.1.   Dle pravidel požárního sportu a pravidel Jihočeské hasičské ligy – muži 3B, ženy 2B.

3.2.   Požární útok musí být dokončen do 1 minuty od odstartování pokusu. V případě, že v probíhajícím útoku dojde k chybě závodníka či závadě na materiálu (např. rozpojená či prasklá hadice, nezapojená proudnice atp.) a dotyčný závodník nejeví bezprostřední zájem v pokusu pokračovat, ukončí rozhodčí disciplíny (případně hlavní rozhodčí) tento útok předčasně jako neplatný, aby byly minimalizovány škody na dráze, zachovány regulérní podmínky pro následující družstva a zajištěna bezpečnost diváků.


4. TECHNICKÉ PODMÍNKY


4.1.   Požární stříkačka české, nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu PS 8 nebo PS 12, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá. (čerpadlo nové generace) Ovládání plynu mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem. Povolený nástavec na víku čerpadla a držáky savic na tepelném výměníku (chladiči) do výšky 1 cm.

4.2.   Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a ústit na původním místě. Povolen je 4svodý výfuk.

4.3.   Savice o délce 2,5 metru (+-5 cm), (bez tvarových podložek), se šroubením o průměru 110 mm. Minimální počet závitů na koncovkách = 2,5. Po ukončení požárního útoku nemusí být sací vedení spojeno závitovým spojem (postačuje spoj během útoku držet u sebe)

4.4.   Koš s funkční klapkou (povolen “motýlek“) a kovovým výpletem ( ocelové struny se nepovažují za kovový výplet ) umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše. Koš nemusí mít ozuby na hákový klíč.

4.5.   Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice nemusí být sešroubovány.Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody.

4.6.   Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.

4.7.   Rozdělovač s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být žádným způsobem upravováno pro snazší způsob nošení. Za rozdělovač s funkčními uzávěry se považuje i rozdělovač s otočenými pákami. Mohou být upraveny půlspojky.

4.8.   Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,4 - 13 mm. Maximální délka proudnice je 450 mm včetně půlspojky, na které je povolena úprava. Před útokem má rozhodčí na základně právo nechat si předložit proudnice k namátkové kontrole, kontrolu měření výstřikové hubice provede zástupce soutěžního družstva pod dohledem rozhodčího samostatně . Při nástřiku se proudnice může dotýkat země. Žádný závodník se nesmí ani dotknout čáry stříkání. Tato čára je nedotknutelná. Překročení této čáry bez ohledu nato, zda bylo či nebylo stříkáno na terč, vede k označení pokusu za neplatný.

4.9.   Podložka pod savice při nabírání se může použít pouze hladká a rovná (bez výřezu) o maximální tloušťce 10 mm. Může být použita i podložka se vzorem.

Útočné vedení "C" - plošná šířka min. 65 mm +/- 1mm, délka 20 m v toleranci 1m včetně půlspojky.

Dopravní vedení "B" - plošná šířka min. 100 mm +/- 1mm, délka 20 m v toleranci 1m včetně půlspojky.

Je povolena úprava půlspojek na útočném i dopravním vedení, spoje mohou být osazeny pojistkami.

V bodech 4.1 - 4.9 je povolen oplet či omotávky náčiní do šíře 10mm.

4.10.   Před provedením pokusu bude každému družstvu na přípravné základně či jiném vhodném místě provedeno měření plošné šíře všech hadic, měřidlo zajistí rada JČHL. Po provedení útoku dojde u každého družstva k přeměření délky minimálně jedné hadice určené rozhodčím. Hadice označená ke kontrole délky se nesmí natahovat a na místo měření ji dopraví členové technické čety. Porušení pravidla o natahování před měřením vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Délka hadice se měří vč. zubu půlspojky.

4.11.   Mezi ozuby půlspojek musí projít papír !!!!!!

4.12.   Ústroj přesahující kolena (povolen dres s krátkým rukávem, kombinace v družstvu povolena). Povolené tretry i turfy. Opasek lehký o šířce min 40 mm, ochranná přilba. Úprava skeletu přilby není povolená. Přilba v družstvu nemusí být jednotného druhu a barvy. Na přilbě může být umístěný držák a kamera.

4.13.   V případě závady na vlastním materiálu (tzn. i pád nářadí po opuštění základny) má družstvo možnost jeho výměny (opravy) pouze v čase přípravy základny!

4.14.   Při závodech na sklopné i nástřikové terče se nesmí doplňovati voda do kádě během pokusu!

4.15. Žádný soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu. V případě porušení tohoto pravidla budou obě soutěžní družstva vyloučena z hodnocení JČHL. V případě zapůjčení jednoho soutěžícího, povolené pořadatelem a včas ohlášené na nástupu před zahájením soutěže nebudou družstvu, které požádalo o zapůjčení započítávány body do hodnocení JČHL. Toto zapůjčení musí být písemně zaznamenáno pouze do kompletně vyplněného Zápisu o půjčování či jednotné přihlášky a odevzdáno pořadateli před zahajovacím nástupem . Na nekompletně vyplněné či pozdě odevzdané Zápisy nebude brán zřetel! Družstvo, které půjčuje, smí půjčit pouze jednoho závodníka do jednoho soutěžního družstva v dané soutěži tzn. nelze půjčit jednoho či více závodníků do několika družstev! Je povoleno zapůjčení 1 ženské závodnice do jednoho družstva mužů s tím, že zároveň tato závodnice smí startovat i ve své (ženské) kategorii (v 1 ženském družstvu) v dané soutěži s nárokem bodů pro obě družstva, ve kterých závodila. Pro snažší orientaci poběží zapůjčený závodník ve svém domovském dresu. Při nesplnění podmínek článku 4.15. nebudou počítány body do hodnocení nejen družstvu, které si půjčilo, ale ani družstvu, které půjčilo. Toto ustanovení se týká hodnocení do JČHL, hodnocení vlastní soutěže v případě zapůjčení jednoho soutěžícího závisí na pořadateli. Půjčování více soutěžících do jednoho soutěžního družstva je nepřípustné pro bodování do JČHL i pro hodnocení v danné soutěži. Na společných soutěžích více lig smí každý závodník běžet jen v rámci jedné ligy!


Vzor Zápisu o půjčování


Místo pořádání soutěže :  
Datum pořádání soutěže :  
Družstvo které půjčuje :  
Jméno a příjmení půjčovaného :  
Družstvo které si půjčuje a tím se zároveň vzdává bodů do hodnocení Jihočeské hasičské ligy :  
Podpis velitele družstva, které se vzdává bodů :  
Podpis zástupce pořadatele soutěže :  

4.16. Délka přípravy na základně je maximálně 5 minut. V případě většího počtu družstev je možné přípravu zkrátit na 3 minuty. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Čas, kdy soutěžní družstvo položilo na základnu první část materiálu není rozhodující. V případě většího počtu družstev se za uvolněnou základnu považuje i ta základna, na které ještě stojí stroj předchozího družstva. V tomto případě běží čas přípravy až od usazení stroje daného družstva.

4.17. Po usazení stroje na základnu je povolena přítomnost 1 osoby při přípravě ženské kategorie, která nesmí fyzicky zasáhnout do samotné přípravy. Během útoku se tato osoba musí zdržovat buďto mimo trať, anebo na vymezeném místě, které určí a vyznačí Delegát Rady JČHL.


5. MĚŘENÍ ČASU


5.1. Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry, družstvo opakuje svůj pokus. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje při funkčnosti stopek (ukončit pokus má právo pouze rozhodčí disciplíny). Pro opakování pokusu bude vloženo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem. Pokud dojde k takové poruše časomíry, že nebude možné ji v rozumné době opravit a znovu zprovoznit, rozhodne rada JČHL jak situaci řešit. Cílové zařízení (terče, nebo sklopky) musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky, nebo kombinací obou způsobů), které se nachází přímo na terči.


6. STARTOVÁNÍ


6.1. Povely - "Na místa, připravte se!" (jeden povel), "Pozor!", výstřel.

Po povelu "Na místa, připravte se" následuje libovolná pauza na uklidnění celého soutěžního družstva. Po povelu "Pozor" zaujmou soutěžící finální startovní pozici, po neprodleném uklidnění zazní výstřel. Porušení tohoto pravidla se posuzuje jako předčasný (ulitý) start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky. Startování musí být provedeno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem, nebo píšťalkou. Toto vrácení smí provést i pomocný startér, jehož nasazení Rada JČHL doporučuje. Startování se provádí pouze z boční startovní čáry.


7. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍUMÍSTĚNÍ Muži(bodů) Ženy(bodů)
1. 20 15
2. 17 12
3. 15 10
4. 13 8
5. 11 6
6. 10 5
7. 9 4
8. 8 3
9. 7 2
10. 6 1
11. 5 0
12. 4 0
13. 3 0
14. 2 0
15. 1 0
další místa 0 07.1. Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo i více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

7.2. Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků. Pokud tak neučiní, nebudou družstvu započítány body do celkového hodnocení (výjimku může povolit rada JČHL). Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

7.3. Vítězem celého ročníku se stává družstvo s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů se na lepší místo posunuje družstvo s větším počtem prvních míst (druhých, třetích, atd.) po úpravě započtených soutěží do konečného bodového zisku. V případě, že ani toto kritérium nerozhodne, budou rozhodující vzájemné výsledky z poslední soutěže.

7.4. Soutěže s účastí 13 družstev mužů a méně budou probíhat dvoukolově a to v případě, že celkový počet soutěžních družstev včetně družstev žen nebude vyšší než 18. Tato skutečnost bude oznámena na nástupu soutěžních družstev před zahájením plnění disciplíny. Obě kola budou samostatně započítávána do bodování JČHL. Výjimkou z tohoto pravidla bude jen soutěž v Lišově, kde se soutěží ve více kategoriích (A, B).

7.5. Rada JČHL s pořadatelem dané soutěže si vyhrazují právo v závažných případech (např. neúnosné povětrnostní podmínky, nedodržení regulérnosti závodní tratě) změnit ustanovení uvedené v bodě 7.4..

7.6. Celkové hodnocení družstev žen v seriálu JČHL bude provedeno v případě, že minimálně 5 družstev žen se zúčastní 50% soutěží zařazených do JČHL.


8. PODMÍNKY PRO POŘADATELE


8.1. Pořadatel soutěže je povinen zajistit dostatečný počet rozhodčích tzn. rozhodčího disciplíny, který může být zároveň startérem i rozhodčím na základně a pak nejméně 3 pomocné rozhodčí ( 1 rozhodčí na kádi a 2 rozhodčí na nástřikové čáře u terčů). Rada JČHL doporučuje nasazení pomocného startéra. Proškolení rozhodčích v pravidlech JČHL před zahájením soutěže provedou přítomní členové Rady JČHL. Při nástupu soutěžních družstev před zahájením plnění disciplíny seznámí pořadatel soutěžní družstva jmenovitě s hlavním rozhodčím, rozhodčím disciplíny, startérem a členy rady JČHL přítomných na dané soutěži (přítomní členové rady JČHL jsou povinni se po svém příjezdu na danou soutěž přihlásit pořadateli). Pořadatel zajistí v textové podobě pravidla požárního sportu a pravidla JČHL po celou dobu konání soutěže.

8.2. Při projednávání protestu podaného podle pravidel požárního sportu bude přítomna Rada JČHL v počtu minimálně tří členů.

8.3. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou řádně přihlášena dle bodu 2.1. a odevzdat kompletně vyplněné Zápisy o půjčování dle bodu 4.15 přítomným členům Rady JČHL nejpozději před zahajovacím nástupem.

8.4. Na startovní listinu i výsledkovou listinu uvádět název sboru a území okresu.

8.5. Čára stříkání v minimální délce 10 m, s maximální výškou 20 mm.

8.6. Každý pořadatel soutěže uhradí částku 2500,- Kč v hotovosti Radě JČHL nejpozději v den konání společné předsezónní schůze Rady JČHL s pořadateli.

8.7. Pořadatel je povinen zajistit pro družstva na bodovaných příčkách odpovídající hmotné ceny.

8.8. Pořadatel je povinen provést vyhlášení do 30-ti minut po ukončení posledního útoku.

8.9. Pořadatel je povinen předat výsledkové listiny v písemné podobě včetně záznamů o půjčování soutěžících zástupci rady JČHL bezprostředně po ukončení soutěže.

8.10. Podávání protestů písemně do 10 minut po ukončení disciplíny rozhodčímu disciplíny.

8.11. Při soutěži na sklopné terče je pořadatel povinen zajistit terče s odpovídající tvrdostí spínacího členu ( minimálně 568 g a maximálně 900g ). Tato tvrdost bude měřena před započetím soutěže měřidlem, které zajistí rada JČHL.

8.12. Při závodech na terče nástřikové nařizuje Rada JČHL použití průhledných terčů.

8.13. Pořadatel je povinen zajistit dostatečnou slyšitelnost povelů startera (brát v úvahu ozvučení soutěže, použití mikrofonu apod.)

8.14. Pořadatel je povinen dodržovat veškerá ustanovení pravidel JČHL pro daný ročník! V případě nedodržení tohoto ustanovení může rada ligy na místě rozhodnout o nezapočtení dané soutěže do seriálu JČHL.

8.15. Pořadatel je povinen rozmístit v podélné středové ose trati po 18ti metrech (mužská kategorie) a po 17,5 metrech (ženská kategorie) od nástřikové čáry viditelné pevné značky (vodorovné), které nesmí překážet soutěžícím ve vykonání pokusu. První značky před nástřikovou čárou budou párové (odhozy proudařů).

8.16. Pořadatel je povinen zajistit vhodné místo pro kameramana.

8.17. Pořadatel je povinen vhodně ohraničit trať (např. páskou) v celé její délce. Jelikož se startování provádí pouze z boční startovní čáry (viz. Pravidlo 6.1), nemusí být za základnou z pohledu od cílových terčů připraveno území pro čelní startovní čáru viz. Pravidla PS 2018, Tech. příloha Pravidlo 06)

8.18. Pořadatel je povinen zajistit ze své soutěže videozáznam v odpovídající kvalitě.
Ročník 2024
Ledenicesodbehnuto   
Chlumsodbehnuto   
Třísovnodbehnuto   
Třebíns15.6.
Vlkovices22.6.
Srubecs29.6.
Křenovices6.7.
Omlenicen27.7.
Kájovn3.8.
Soběnovs17.8.
Lišovs7.9.
Malešicen8.9.
Mydlovarys14.9.
Přehled pořadí
MUŽI
1.Křenovice41
1.Strážkovice41
3.Lišov A37
4.Jaronice32
5.Srubec24
6.Doubravice u V.22
   
ŽENY
1.Ledenice31
2.Srubec30
3.Strážkovice27
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Reklama
Reklamní banner

Reklamní banner

Reklamní banner

Reklamní banner

Reklamní banner


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.