Zápis ze schůze Rady ligy, zástupců závodníků a nových pořadatelů 22.11. 2018
Přidal/a tkanicka dne 25. listopad 2018 15:51

Hlavní obrázky: info.pngVe čtvrtek 22. listopadu proběhla v Lišově schůze Rady ligy, zástupců závodníků a zástupců nových pořadatelů soutěží, došlo na úpravu několika pravidel, řešení otázky pojištění soutěží i na diskuzi. Zápis z tohoto setkání najdete níže včetně předběžných termínů soutěží 2019.


Novinka

Zápis ze schůze Rady JČHL, zástupců závodníků a nových    pořadatelů konané dne 22.11.2018 v Lišově.

Rada JČHL:

Přítomní členové: Matouš Theodor, Hrdlička Miroslav, Hejda Pavel, Vlášek Tomáš, Minář Martin, Malý Milan, Kováč Pavel

Nepřítomní členové :  - 

Zástupci závodníků:

9 zástupců mužů a 5 zástupkyň žen (1 omluven) nominovaných z jednotlivých družstev, která se umístila na předních pozicích celoročního hodnocení JČHL 2018 viz. Příloha Prezenční listina.

Zástupci nových zájemců o pořádání:

Za SDH Budilov se dostavili zástupci s prezentací.

Program schůze:

 1. Úvod, zahájení
 2. Pojištění závodů zařazených do JČHL 2019
 3. Výběr a schválení soutěží do ročníku 2019
 4. Úprava pravidel pro následující ročník
 5. Diskuze, závěr
 1. Člen Rady za domácí SDH Matouš Theodor přivítal všechny pozvané na schůzi a společně s ostatními členy Rady nastínil program.
 2. S ohledem na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví všech účastníků soutěží JČHL se Rada rozhodla zavést povinnost pro všechny pořadatele mít svoji soutěž řádně pojištěnou. Členové Rady zabývající se touto problematikou (M. Malý a T. Matouš) přednesli návrhy z konzultací s jednotlivými zástupci pojišťoven, a zástupci závodníků (z nichž v některých případech se jednalo o stávající pořadatele) dostali prostor k vyjádření a dotazům. Rada se zavázala tomuto tématu věnovat i v zimních měsících, aby mohlo být vše dotaženo ke zdárnému konci na jarní schůzi se všemi pořadateli.
 3. Prostor k představení své soutěže s prezentací dostali nový zájemci z SDH Budilov. V tomto případě se jedná o společnou soutěž dvou lig (JČHL+ZČHL). Po dobře připravené prezentaci přišel prostor pro dotazy technicko-pravidlového rázu. Některé věci (zejména tvrdost terčů) bude ještě tématem ke konzultaci, jinak byla soutěž schválena do kalendáře JČHL 2019 jako způsobilá. Termíny schválených soutěží včetně nasazených terčů budou definitivně potvrzeny po jarní schůzi s pořadateli, včas bude uveřejněn kompletní sezna.
 4. Jako i v letech předchozích se naskytl prostor pro aktualizaci Pravidel z popudu členů Rady a zástupců závodníků. Úpravou projdou body pravidel 4.8 (možnost úpravy spojek proudnic, dopravního a útočného vedení), 4.1 – 4.9 (povolen oplet a omotávky náčiní), 4.15 (půjčování 2 a více soutěžících v jednom družstvu je nepřípustné jak do seriálu, tak i do jednotlivých soutěží JČHL), 8.15 (v ženské kategorii rozmístění pevných značek v podélné ose trati po 17.5m), 8.17 (pořadatel je povinen vhodně ohraničit trať (např. páskou) v celé její délce). 8.18 (pořadatel je povinen zajistit ze své soutěže videozáznam – zatím návrh v jednání, bude řešeno s pořadateli na jarní schůzi) Aktualizovaná pravidla se zvýrazněnými změnami budou včas uveřejněna.
 5. Úvodní slovo do diskuze si vzal Martin Sviták s návrhem doplňkového vyhodnocení, pokud má sbor v seriálu družstva v obou kategoriích (s tím, že by sem jim sčítalo umístění) a na konci ročníku by byl vyhlášen nejúspěšnější sbor ročníku. Myšlenka získala kladné ohlasy, řešila se i varianta sborů, jenž obě kategorie obsazené nemá. Do začátku ročníku bude domluvena podoba tohoto projektu, jenž by mohl ozdobit jubilejní 20. ročník JČHL. Na toto navázal Dorek Matouš mladší s připomínkou, že náš seriál nemá oficiální logo a proto by se ujal v zimní přestávce vyhlášení soutěže o vytvoření návrhů, z nichž by pak všichni společně v anketě vybrali ten vítězný. Dalším tématem iniciovaným Milanem Malým bylo stanovení horní mezní tvrdosti sklopkového terče. Budou vykonány zátěžové zkoušky s měřidlem a poté k tomu Rada přijme závěr.   Slavnostní posezónní galavečer se tentokráte uskuteční v Lišově a to nejdříve 14 dní po konání finálového závodu. Termín bude po potvrzení včas uveřejněn.

  Na závěr poděkoval za domácí SDH člen Rady Matouš Theodor přítomným za účast,
  konstruktivní nápady a tím byla oficiální část schůze ukončena.


  Zapsal: Hejda Pavel, člen Rady za SDH Mydlovary
  Prezenční listina zástupců závodníků a nových pořadatelů.

Soutěže JČHL 2019 (termíny se ještě mohou změnit)

Květen:
So 25.5. Srubec sklopky
Červen:
So 1.6. Budilov sklopky (ve 12.00h začátek)
So 8.6. Holubov nástřik (možná na fotbalovém hřišti?)
Ne 9.6. Třísov nástřik
So 22.6. Žernovice sklopky (nástřik?)
Červenec:
So 6.7. Krč sklopky
So 13.7. Křenovice sklopky
So 27.7. Lipí sklopky
Srpen:
So 3.8. Kájov nástřik
So 31.8. Soběnov sklopky
Září:
So 14.9. Mydlovary sklopky
Ne 15.9. Lišov sklopky
So 28.9. Chlum sklopky (nástřik?)