Zápis ze schůze Rady ligy, zástupců závodníků a pořadatelů 7.12. 2017
Přidal/a tkanicka dne 09. prosinec 2017 11:17

Hlavní obrázky: info.pngVe čtvrtek 7. prosince 2017 proběhlo v lišovské hasičárně setkání Rady Jihočeské hasičské ligy, zástupců závodníků a pořadatelů soutěží. Na tomto setkání byl doplněn jeden člen Rady ligy, vybrány soutěže do sezóny 2018 a Rada ligy seznámila zástupce se změnami v Pravidlech Jihočeské hasičské ligy.

Zápis z tohoto setkání si můžete přečíst níže.


Novinka

Zápis ze schůze Rady JČHL, zástupců závodníků a nových    pořadatelů konané dne 7.12.2017 v Lišově.

Rada JČHL:

Přítomní členové: Matouš Theodor, Hrdlička Miroslav, Hejda Pavel, Vlášek Tomáš, Minář Martin, Malý Milan

Nepřítomný člen : Vaněk Bohumil (odstupující člen)

Zástupci závodníků:

10 zástupců mužů a 4 zástupkyně žen (jedna zástupkyně omluvena) nominovaných z jednotlivých družstev, která se umístila na předních pozicích celoročního hodnocení JČHL 2017 viz. Příloha Prezenční listina.

Zástupci nových zájemců o pořádání:

Za SDH Lipí a SDH Milenovice se dostavili zástupci s prezentací.

Kandidát do Rady JČHL:

Nepřítomen: Kováč Pavel (omluven)

Program schůze:

  1. Úvod, zahájení
  2. Doplňující volby do Rady JČHL, představení kandidáta
  3. Výběr a schválení soutěží do ročníku 2018
  4. Úprava pravidel pro následující ročník
  5. Diskuze, závěr

1. Člen Rady za domácí SDH Matouš Theodor přivítal všechny pozvané na schůzi a společně s ostatními členy Rady nastínil program.

2. Po dlouholeté činnosti se rozhodl v Radě skončit Vaněk Bohumil z SDH Třísov. Bylo mu poděkováno za vykonanou práci a prostor k představení dostal v nepřítomnosti zastoupený jediný kandidát Pavel Kováč z SDH Chlum. Jelikož se jako jediný řádně přihlásil na toto uvolněné místo a nikdo z přítomných proti jeho kandidatuře nic nenamítal, stává se tímto novým členem Rady JČHL.

3. Prostor k představení své soutěže s prezentací dostali nový zájemci z SDH Lipí a SDH Milenovice. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 17 zájemců, dle Pravidel JČHL bude mít i ročník 2018 13 závodů. Zástupcům závodníků (10+4) byly rozdány hlasovací lístky ve kterých zaškrtávali 4 soutěže, které nechtějí (udělovaly se negativní hlasy). Hlasování  dopadlo takto: Heřmaneč 11 hlasů, Sedlec 10 hlasů, Frymburk 9 hlasů, Markvarec 8 hlasů, Holubov 7 hlasů, Třísov a Soběnov shodně 3 hlasy, Kájov 2 hlasy a po 1 hlasu obdržely Milenovice, Krč a Lipí. Ostatní zájemci 0. Zástupci závodníků odhlasovali, že se v příštím roce nechtějí zúčastnit závodů v Heřmaneči, Sedleci, Frymburku a v Markvarci. Stávající  Rada jejich rozhodnutí potvrdila. Všem zájemcům o pořádání děkujeme za zájem a věříme, že i za rok se budou ucházet o pořádání, kdy může dojít k úpravě formátu seriálu(viz. Diskuze). Některé termíny schválených soutěží jsou ještě v jednání, včas bude uveřejněn kompletní seznam.

4. Jako i v letech předchozích se naskytl prostor pro aktualizaci Pravidel z popudu členů Rady a zástupců závodníků. Úpravou projdou body pravidel 2.1 (výše startovného max. 300,-Kč), 4.3 (vypuštění části ustanovení o délce koncovky ke koši 40 mm), 4.15 (zpřesněn výklad), 4.17 (doplněn výklad), 8.6 (zvýšeno na 2000,-Kč). Aktualizovaná pravidla se zvýrazněnými změnami budou včas uveřejněna.

5. Úvodní slovo do diskuze si vzal Dorek Matouš starší a nastínil možnost k zamyšlení (do budoucna) změnu formátu seriálu na více soutěží, v nichž by zúčastněné teamy měly stanoven max. počet, ve kterých budou bodovány a budou tak moci pružněji reagovat na plánované či neočekávané změny ve svých družstvech (zranění, dovolené apod.) Další do diskuze se přihlásil Josef Čabela z SDH Soběnov s připomínkou (zamyšlením) bodování družstev, která se účastní jen závěru našeho seriálu.  Slavnostní posezónní galavečer se tentokráte uskuteční v Kájově a to nejdříve 14 dní po konání finálového závodu. Termín bude po potvrzení včas uveřejněn.

Na závěr poděkoval za domácí SDH člen Rady Matouš Theodor přítomným za účast,

konstruktivní nápady a s přáním klidných Vánočních svátků byla schůze ukončena.

Zapsal: Hejda Pavel, člen Rady za SDH Mydlovary

PREZENČNÍ LISTINA ZDE